Analisis Prestasi Pelajar Anda Secara Efisyen

E-smartreker dapat membantu anda para guru menganalisis prestasi pelajar dengan cara lebih mudah dan efisyen.

Analisis Data

Semua data pelajaran akan dikumpul dalam perisian untuk dianalisa dengan teliti dan sistematik

Kesan Kelemahan

Perisian akan membuat analisa terperinci dan mengeluarkan laporan dalam bentuk grafik

Berikan Solusi

Solusi akan diberikan setelah data selesai dianalisis bergantung kepada kelemahan pelajar

Pilihan Sekolah & Guru Cemerlang

Satu perisian wajib bagi guru untuk mengenal pasti kelemahan pelajarnya dan memberikan solusi yang tepat.

Mengapa E-Smartreker ?

Perisian E-smartreker ini dibangunkan oleh seorang guru untuk guru lain bagi memudahkan mereka untuk menganalisa prestasi semasa pelajar mereka.

Cikgu Baharom - Pengasas Esmartreker Menerima Pingat

Dengan fungsi sheet yang terkini dari google , data pelajar dapat dianalisis dengan lebih efisyen.

Perisian ini boleh digunakan samaada di komputer dan juga pada smartphone anda.

Ia akan menganalisis data anda dari pelajar , kelas dan seterusnya sekolah.Jadi anda akan dapat gambaran sepenuhnya prestasi pelajar anda dengan lebih jelas.

Testimoni Dari Pengguna

Terima kasih esmartreker kerana membantu SK(F) Lepar Hilir 2 dinobatkan antara sekolah terbaik felda untuk UPSR 2015 & 2016..
Puan Nohayati Rasul
Guru Besar SK(F) Lepar Hilir 2
Esmartreker amat membantu guru - guru kenal pasti kelemahan murid hasil analisis grafik lagi berkesan...
Encik Gustin B Ganggang
Guru Besar SK ST Paul Penampang Sabah